DocPlus WEB

Infrastructura software se bazează pe facilitățile tehnologiei IBM Domino și soluția DocPlus Web pentru stocarea, clasificarea, transmiterea și căutarea informațiilor. Accesul la baza de date se face de la orice calculator, tabletă sau telefon conectat la internet printr-un browser web.

Modulele DocPlus Web Core sunt un pachet minimal de module strict necesar pentru funcționarea pachetelor de aplicații DocPlus Web Enterprise ERP și DocPlus Web Organization, și permit comunicarea internă, structurarea informațiilor, a grupurilor de lucru sau a departamentelor, automatizarea proceselor interne de aprobare, informare etc.

Pachetul de aplicaţii DocPlus Web Basic este alcătuit, pe lângă modulele DocPlus Web Core, din câteva module standard și/sau module opționale personalizabile.
Pachetul de aplicații DocPlus Web Enterprise ERP este o soluție completă pentru managementul afacerii într-o companie sau organizație, folosind un sistem intranet, care îndeplinește și funcția de ERP (Enterprise Resource Planning – planificarea resurselor companiei), dezvoltat și îmbunătățit în decurs de peste zece ani. Având o arhitectură modulară și o bază de date unică, acest sistem se poate structura la nevoile oricărui grup de utilizatori, fiind posibilă construirea unui sistem propriu, personalizat. Pe lângă modulele DocPlus Web Core, pachetul de aplicații conține module standard (inclusiv contabilitate) și module opționale personalizabile.

Pachetul de aplicații DocPlus Web Organization este o soluție pentru managementul unei organizații cu unități distribuite geografic și conține aplicații punctuale care răspund cerințelor de comunicare între unitatea centrala și unitățile din teritoriu, precum și în cadrul acestora, contribuind la creșterea productivității personalului, gestiunea structurată a informațiilor specifice, acces rapid la valorile/cunoștințele organizației. Pe lângă modulele DocPlus Web Core, pachetul de aplicații conține module standard și module opționale personalizabile.

Arhitectura soluției este de tip web, server software IBM Domino, peste care se implementează soluția DocPlus Web. La acest server se conectează utilizatorii înregistrați prin intermediul unui calculator, tableta sau telefon conectat la internet printr-un browser web, având acces la informații în baza drepturilor acordate. Comunicarea intre utilizatori se va realiza prin intermediul modulului Instant e-Mail integrat în soluția DocPlus Web.
Aplicațiile sunt dezvoltate în limbile română și/sau engleză și folosesc elemente HTML5 și CSS3.

Principalele beneficii ale soluției DocPlus Web:

 • se pot integra într-un singur sistem și o bază de date unică toate procesele dintr-o companie sau organizație, fiind posibila construirea unui sistem propriu
 • aplicația se poate accesa de pe orice terminal conectat la Internet cu un browser web
 • permite remodelarea, restructurarea și personalizarea după cerințele clientului
 • nu necesita multă școlarizare pentru utilizarea aplicațiilor, fiecare ecran având un buton Help care deschide o fereastră cu explicații de operare care poate fi personalizată on-line de către fiecare utilizator în parte, prin adăugarea de adnotări
 • crearea unui mediu de lucru standardizat
 • integrarea capabilităților de mesagerie electronică și comunicare în timp real pentru colaborare eficientă în interiorul companiei sau organizației
 • manipularea ușoară a documentelor și accesul rapid la informație pentru creșterea productivității – adăugare conținut, regăsire, distribuție de informații, procesare
 • disponibilitatea informației, oferind un grad ridicat de securitate și confidențialitate
 • canalizarea companiei sau organizației spre activitatea de bază, reducând timpii morți, costurile de manipulare a informației, a cheltuielilor administrative
 • îmbunătățirea controlului asupra activității pentru o comunicare eficientă, reducerea timpilor de rezolvare a sarcinilor
 • sistemul permite utilizatorilor autorizați urmărirea permanentă a stadiului în care se află documentele (în lucru, avizat, aprobat, respins etc.), evidențierea modului de rezolvare etc.
 • obținerea de rapoarte detaliate din aplicații: date din diverse activități, evidența proiectelor și contractelor, date contabile de sinteză, statistici, indicatori, evidența documentelor sistemului de management al calității și semnalarea de neconformități, acces pentru audit, decizii, ordine, note de serviciu, diverse alte informații utile etc.