banner-docplus-ro

Managementul Calitatii

Descrierea aplicatiei Docplus Managementul Calitatii

DocPlus® Managementul Calitatii reprezinta un puternic instrument pentru crearea unui mediu de lucru standardizat si obtinerea certificarii sistemului de calitate ISO 9001:2001 si mentinerea acestuia.

Aplicatia Docplus® Managementul Calitatii asigura gestiunea documentelor si proceselor specifice sistemului calitatii, conducand spre un control eficient al acestora, oferind suportul pentru monitorizarea si imbunatatirea proceselor interne.

Personalul organizatiei are acces in orice moment la resurse specifice, la procese, proceduri, formulare specifice, precum si la instrumente pentru controlul proceselor si al managementulului obiectivelor, al resurselor organizatiei, al auditurilor, al neconformitatilor.

Beneficiile aplicatiei Docplus Managementul Calitatii

  • Docplus® Managementul Calitatii asigura evidenta tuturor documentelor specifice sistemului de management al calitatii: manualul calitatii, procese, formulare, instructiuni de lucru, documente conexe, realizand istoricul reviziilor si controlul versiunilor
  • Aplicatia Managementul Calitatii permite gestiunea si difuzarea obiectivelor organizatiei, a strategiei, adaugarea de obiective cuantificabile pentru departamente sau persoane
  • Managementul Calitatii asigura accesul la resursele organizatiei: personal, infrastructura, organigrama, pentru o viziune de ansamblu a acestora
  • Docplus® Managementul Calitatii permite controlul auditurilor interne si externe, planificarea acestora si obtinerea de rapoarte de audit
  • Aplicatia de management al calitatii ofera suport pentru identificarea si transmiterea neconformitatilor cu privire la produsele si serviciile furnizate
  • Docplus® Managementul Calitatii pune la dispozitie un mecanism pentru inregistrarea si controlul actiunilor preventive si corective; permite evidentierea modului de tratare a acestora de catre responsabilii desemnati
FivePlus® este partener IBM (IBM Advanced Business Partner), specializat in implementarea de solutii pentru managementul documentelor, managementul calitatii, aplicatii colaborative, mesagerie electronica si invatamant la distanta (eLearning).